Wzorem lat ubiegłych nasza placówka zajęła I miejsce wśród bibliotek publicznych powiatu wodzisławskiego w tzw. agregatowym indeksie aktywności w 2016 roku.

Oceniając biblioteki brano pod uwagę liczbę czytelników, liczbę wypożyczeń, oraz liczbę zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców gminy.
Dziękujemy władzą samorządowym za troskę i dbałość o rozwój czytelnictwa na terenie Marklowic poprzez zapewnienie nam odpowiednich środków finansowych na zakup nowości wydawniczych. Ale największe podziękowania należą się Wam - drodzy czytelnicy - użytkownicy biblioteki, za to, że chętnie i licznie korzystacie z naszych usług. Ze swej strony zapewniamy, iż naszym staraniem będzie troska o zapewnienie Wam jak najlepszej oferty nowości rynku wydawniczego oraz profesjonalna obsługa, a tym samym utrzymanie się nadal na wysokiej pozycji w gronie bibliotek publicznych.