Po konsultacjach z organem prowadzącym oraz dokładnej analizie obecnej sytuacji epidemiologicznej na naszym terenie informujemy o wydłużeniu terminu zamknięcia biblioteki do dnia 22 maja 2020r.

Ze względu na stale rosnącą liczbę osób zarażonych zmuszeni jesteśmy do zachowania szczególnej ostrożności i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom, pracownikom biblioteki oraz ich rodzinom. Obecnie województwo śląskie znajduje się na pierwszym miejscu w kraju pod względem liczby zachorowań oraz śmiertelności w wyniku zarażenia COVID-19. Powyższa sytuacja sprawia iż niemożliwe jest zapewnienie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych w których bibloteka mogłaby sprawnie funkcjonować.

Jeżeli pojawią się przesłanki pozwalające na bezpieczne otwarcie placówki we wcześniejszym terminie niezwłocznie o tym fakcie poinformujemy.